تسلط بر روابط

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان

ویدئوهای دوره تسلط بر روابط معرفی دوره ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

8
2,100,000 تومان

دوره معامله گر هوشمند

دوره معامله گر هوشمند جلسه اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

5
296,000 تومان

کارشناس برتر + دوره کارشناسی خودرو

کارشناس برتر کارشناسی برتر فایل 1 ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

2,356
2,496,000 تومان

مباحث حقوقی

مباحث حقوقی مباحث حقوقی بخش اول سند ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

858
1,200,000 تومان

متقاعدسازی + آموزش خرید و فروش خودرو

متقاعد سازی ساختار ذهن ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

843
796,000 تومان

مهارت های معامله گری

مهارت های معامله گری اصول برخورد با مشتری 1 ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

13
1,800,000 تومان